Odbierz aż 25% rabatu już teraz Odbierz kod
0
Dni
:
0
Godzin
:
0
Minut
:
0
Sekund
 • Bezpłatna wysyłka
 • 120 dni na darmowy zwrot
 • Bezpłatna korekta rozmiaru
 • SAVICKI Care+®
 • Darmowy grawer

Gwarancja


 1. Wszystkie wyroby jubilerskie ze złota, srebra oraz platyny, o wartości powyżej 1.000 zł (tysiąca złotych), które znajdują się w ofercie sklepu SAVICKI są objęte gwarancją wieczystą na diamenty. Nasza gwarancja to kolejny dowód na to, że dokonują Państwo właściwego wyboru, doskonałe zabezpieczenie wartości zakupu.
 2. Gwarantem jest Savicki 1976 sp. z o.o., ul. Frezerów 3 I pietro, lok. II.9, 20-209 Lublin.
 3. Określenie „wieczysta” dotyczy okresu w jakim w/w opisane wyroby istnieją w pierwotnej formie, tj. w formie w jakiej zostały nabyte od SAVICKI. Jakiekolwiek modyfikacje formy powodują utratę gwarancji.
 4. Gwarancja obejmuje wady diamentów w postaci rozdrobnienia, ułamania oraz utrącenia, tylko w przypadku oryginalnego położenia diamentu.
 5. Gwarancja wieczysta nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą diamentu, a także jego celowym uszkodzeniem.
 6. Wykonywanie jakichkolwiek prac przy biżuterii w szczególności napraw, powoduje utratę gwarancji.
 7. W ramach gwarancji SAVICKI przysługuje uprawnienie do usunięcia wady poprzez wymiany diamentu.
 8. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 9. Zgłoszenia gwarancyjne dokonywane są za pośrednictwem formularza znajdującego się pod tym adresem. Zgłoszenia należy wysłać na adres kontakt@savicki.pl lub Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2A, 65-127 Zielona Góra, KRS 0000919419, NIP: PL9731046027.
 10. Po otrzymaniu zgłoszenia SAVICKI poinformuje czy gwarancje uznaje lub czy zachodzi potrzeba zbadania towaru. Jeśli koniecznym jest zbadanie towaru SAVICKI przyśle kuriera. Koszt kuriera ponosi SAVICKI chyba, że gwarancja okaże się niezasadna. Termin rozpoznania gwarancji wynosi 14 dni.
 11. Dodatkowo wszystkie wyroby z diamentami objęte są bezpłatnymi usługami czyszczenia oraz kontrolowania diamentu, które Klient może u nas wykonywać tak często, jak potrzebuje.
 12. Gwarancja wieczysta jest ważna tylko wraz z certyfikatem jakości SAVICKI, który jest dołączony do każdego wyrobu
Kategorie