Niniejsza Polityka prywatno艣ci okre艣la zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od Pa艅stwa przez sklep internetowy SAVICKI Jubiler od 1976 r., prowadzony pod adresem savicki.pl (dalej zwan膮 Witryn膮) przez Savicki sp. z o.o. sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 w Zielonej G贸rze (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 na to, i偶 niniejsza polityka prywatno艣ci ma charakter informacyjny, co oznacza, 偶e nie jest ona 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla Klient贸w Sklepu Internetowego Savicki.pl


Sklep internetowy dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zapewnienia poszanowania Pa艅stwa prywatno艣ci i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakup贸w w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezb臋dne dzia艂ania.


Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego lub innych kana艂贸w komunikacji z Klientem np. Live Chat, Infolinia, Poczta, Facebook, Instagram itp. jest sp贸艂ka Savicki sp. z o.o. sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 w Zielonej G贸rze (adres siedziby i adres do dor臋cze艅: ul. Batorego 126a/213, 65-735 Zielona G贸ra), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego, prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Zielonej G贸rze VIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000700015; NIP: 9731046027; REGON: 368535233; (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: kontakt@savicki.pl lub numerem telefonu: +48 81 756 02 06 - op艂ata jak za po艂膮czenie standardowe - wg. cennika w艂a艣ciwego operatora) - zwana dalej 鈥濧dministratorem" i b臋d膮ca jednocze艣nie Sprzedawc膮.

W przypadku wyra偶enia przez Ciebie dodatkowej zgody, podmiotami przetwarzaj膮cymi dane uzyskanych na podstawie Twojej aktywno艣ci w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mog膮 by膰 r贸wnie偶 nasi partnerzy: Google Adwords (Google LLC), Google Analytics (Google LLC),, HotJar (Hotjar Limited), Facebook (Facebook Limited), Opineo (Opineo sp. z o.o.), Freshmail (FreshMail sp. z o.o.).


W jakich celach informacje o Tobie s膮 wykorzystywane?


Ka偶dorazowo cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych wynikaj膮 ze zgody Klienta lub przepis贸w prawa oraz doprecyzowywane s膮 w wyniku dzia艂a艅 podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kana艂贸w komunikacji z Klientem. Mo偶liwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klient贸w przez Administratora to w szczeg贸lno艣ci:

  1. Zawarcie i realizacja Umowy o 艢wiadczenie Us艂ug lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie przysz艂ego Klienta przed jej zawarciem - Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta.

  2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzeda偶y lub Rezerwacji, lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie przysz艂ego Klienta przed jej zawarciem - Twoje dane osobowe s膮 nam potrzebne do realizacji Twojego zam贸wienia i wykonania zawartej umowy 鈥 w szczeg贸lno艣ci potwierdzenia jego z艂o偶enia oraz zarezerwowania lub wys艂ania do Ciebie wybranego produktu, jak r贸wnie偶 w razie potrzeby skontaktowania si臋 z Tob膮 w tej sprawie.

  3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

  4. przeprowadzenie konkursu, w szczeg贸lno艣ci wy艂onienie zwyci臋zc贸w konkursu oraz realizacja nagr贸d;

  5. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabat贸w) dot. produkt贸w lub us艂ug Administratora i jego partner贸w (kt贸rych aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorc贸w, w szczeg贸lno艣ci w celu realizacji umowy o 艣wiadczenie Newslettera;

  6. ocena i analiza aktywno艣ci oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania og贸lnych reklam, ofert, czy promocji (rabat贸w), dot. produkt贸w lub us艂ug Administratora i jego partner贸w, w spos贸b dostosowywany do zainteresowa艅 danego Klienta (nie wp艂ywaj膮c jednak istotnie na jego decyzje), w szczeg贸lno艣ci w celu realizacji umowy o 艣wiadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;

  7. dochodzenie roszcze艅 i obrona przed roszczeniami, r贸wnie偶 os贸b trzecich 鈥 w przypadku korzystania z wi臋kszo艣ci funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego i Aplikacji;

  8. wype艂nienie obowi膮zk贸w prawnych wynikaj膮cych z przepis贸w, np. podatkowych i rachunkowych, zw艂aszcza w przypadku um贸w odp艂atnych;

  9. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomo艣ci Klient贸w.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstaw膮 przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest w g艂贸wnej mierze konieczno艣膰 wykonania umowy, kt贸rej jest stron膮 lub konieczno艣膰 podj臋cia na jego 偶膮danie dzia艂a艅 przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy sk艂adaniu Zam贸wie艅 i zawieraniu Umowy Sprzeda偶y lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak r贸wnie偶 przy zapisywaniu si臋 na newslettera. R贸wnie偶 w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w zwi膮zku z reklamacj膮 Klienta podstaw膮 prawn膮 ich przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 do wykonania lub obs艂ugi umowy sprzeda偶y reklamowanych towar贸w.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych podstaw膮 takiego przetwarzania jest wype艂nienie cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez jego partner贸w (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie bior膮 udzia艂u w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim r贸wnie偶 partnerzy Administratora mog膮 mie膰 bezpo艣redni dost臋p do tych informacji 鈥 podstaw膮 prawn膮 takiego przetwarzania jest wyra偶ona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabat贸w), kt贸re opieraj膮 si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w mo偶liwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, kt贸re w spos贸b istotny mo偶e wp艂ywa膰 na decyzje konsumenckie Klienta, za podstaw臋 ma dobrowolnie wyra偶on膮 przez Klienta zgod臋 (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wy艂膮cznie pe艂noletnich Klient贸w. W pozosta艂ych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mog膮 by膰 przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyra偶onych zg贸d 鈥 np. os贸b przyst臋puj膮cych do konkurs贸w (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa 鈥 gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze, np. gdy na bazie przepis贸w podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzeda偶y (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezb臋dno艣ci do innych ni偶 wymienione powy偶ej cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, w szczeg贸lno艣ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅, prowadzenia korespondencji z Klientami, tak偶e za po艣rednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomo艣ci Klient贸w), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jakie prawa przys艂uguj膮 Ci w zakresie ochrony danych osobowych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi prawa o ochronie danych u偶ytkownikowi w ramach okre艣lonych wymog贸w ustawowych u偶ytkownikowi przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce ustawowe prawa ochrony danych:

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Tak, podanie przez Ciebie danych ma charakter dobrowolny, jednak zastrzegamy sobie prawo, i偶 nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu mo偶e stanowi膰 przeszkodz臋 uniemo偶liwiaj膮c膮 realizacj臋 zam贸wienia. Podaj膮c swoje dane o艣wiadczasz, 偶e s膮 one zgodne z prawd膮.Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator mo偶e przetwarza膰 w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce Dane Osobowe Klient贸w:

- Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, sk艂adaniu Zam贸wie艅 lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym (w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrot贸w), a w przypadku Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej -NIP oraz pozosta艂e dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

- Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego czy przekazywane podczas sk艂adania reklamacji jak r贸wnie偶 dane osobowe podane w celu wzi臋cia udzia艂u w konkursach;

- inne dane w szczeg贸lno艣ci uzyskane w oparciu o aktywno艣膰 Klienta w Internecie, np. uzupe艂niaj膮c dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads U偶ytkownik przekazuje Administratorowi ka偶dorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mog膮ce obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci: imi臋, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; uzupe艂niaj膮c dane zawarte w formularzach aplikacji umo偶liwiaj膮cych przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkurs贸w U偶ytkownik przekazuje Administratorowi ka偶dorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mog膮ce obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci: imi臋, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Uzupe艂niaj膮c dane podczas rozmowy na Live Chat przekazuje Administratorowi Dane Osobowe niezb臋dne do sporz膮dzenia oferty lub przyj臋cia zam贸wienia, mog膮ce obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci: imi臋, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, rozmiar palca.

Komu mo偶emy przekazywa膰 Twoje dane?

Ka偶dorazowo katalog odbiorc贸w Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu us艂ug z jakich korzysta Klient.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mog膮 bra膰 udzia艂 partnerzy Administratora, w szczeg贸lno艣ci:

- dostawcy us艂ug hostingu lub us艂ug teleinformatycznych,

- przewo藕nicy lub po艣rednicy realizuj膮cy przesy艂ki Zam贸wie艅,

- podmioty obs艂uguj膮ce p艂atno艣ci elektroniczne lub p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 w Sklepie Internetowym,

- firmy, kt贸re serwisuj膮 oprogramowanie, wspieraj膮 Administratora w kampaniach marketingowych, jak r贸wnie偶 dostawcy us艂ug prawnych i doradczych


Jakie dane zbiera sklep internetowy w spos贸b automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w spos贸b automatyczny 偶adnych danych, z wyj膮tkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.


Pliki cookies to ma艂e pliki tekstowe wysy艂ane przez sklep internetowy i przechowywane na Pa艅stwa komputerze zawieraj膮ce pewne informacje zwi膮zane z korzystaniem przez Pa艅stwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane s膮 przez sklep internetowy w celu obs艂ugi Witryny i zapewnienia mo偶liwo艣ci udost臋pnienia Pa艅stwu interesuj膮cych informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapami臋tywania dokonanych przez Pa艅stwa zakup贸w.


Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mog膮 mie膰 charakter tymczasowy lub trwa艂y. Tymczasowe pliki cookies s膮 usuwane z chwil膮 zamkni臋cia przegl膮darki, natomiast sta艂e pliki cookies s膮 przechowywane tak偶e po zako艅czeniu korzystania przez Pa艅stwa z Witryny i s艂u偶膮 do przechowywania informacji takich jak Pa艅stwa has艂o czy login, co przyspiesza i u艂atwia korzystanie z Witryny. W ka偶dym wypadku mog膮 Pa艅stwo zablokowa膰 instalowanie plik贸w cookies lub usun膮膰 sta艂e pliki cookies, wykorzystuj膮c stosowne opcje Pa艅stwa przegl膮darki internetowej. W razie problem贸w doradzamy skorzysta膰 z pliku pomocy przegl膮darki lub skontaktowa膰 si臋 z producentem przegl膮darki, z kt贸rej Pa艅stwo korzystacie.


Obok plik贸w cookies sklep internetowy mo偶e r贸wnie偶 gromadzi膰 dane zwyczajowo zbierane przez administrator贸w system贸w internetowych w ramach tzw. log贸w lub plik贸w dziennika. Informacje zawarte w logach mog膮 obejmowa膰 m.in. Pa艅stwa adres IP, rodzaj platformy i przegl膮darki internetowej, dostawc臋 Internetu oraz adres strony, z kt贸rej weszli艣cie Pa艅stwo na Witryn臋. Niekt贸re podstrony w ramach Witryny oraz inne 艣rodki komunikacji z Pa艅stwem mog膮 zawiera膰 tzw. 鈥瀢eb beacons鈥 (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalaj膮 na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na kt贸ry za艂adowana zosta艂a strona, na kt贸rej web beacon zosta艂 zamieszczony, numer URL strony, czas za艂adowania strony, rodzaj przegl膮darki, jak r贸wnie偶 informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywno艣ci naszych reklam. Dane te b臋d膮 archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu u偶ytkownik贸w Witryny. Dane te nie b臋d膮 艂膮czone z przekazanymi przez Pa艅stwo danymi osobowymi.

Usuwanie lub blokowanie plik贸w cookies

Pami臋taj, 偶e zgodami na wykorzystywanie plik贸w cookies mo偶esz zarz膮dza膰 za po艣rednictwem ustawie艅 prywatno艣ci na swojej przegl膮darce internetowej.

Standardowo przegl膮darki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze b膮d藕 innym urz膮dzeniu u偶ytkownika pod艂膮czonym do sieci dopuszczaj膮 umieszczanie okre艣lonego rodzaju plik贸w cookies na takim urz膮dzeniu. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w taki spos贸b, aby blokowa膰 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej lub informowa膰 o ich ka偶dorazowym przes艂aniu na urz膮dzenie u偶ytkownika. W ten spos贸b r贸wnie偶 zgoda wyra偶ona na korzystanie z tej technologii mo偶e w ka偶dym momencie zosta膰 zmodyfikowana lub odwo艂ana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przysz艂o艣ci). Mo偶liwe jest r贸wnie偶 zablokowanie ciasteczek podmiot贸w trzecich z jednoczesn膮 akceptacj膮 plik贸w cookies pochodz膮cych bezpo艣rednio od savicki.pl. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej). Ograniczenie stosowania plik贸w cookies, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e rezygnacja z plik贸w cookies b臋dzie dotyczy艂a wy艂膮cznie konkretnej przegl膮darki. Oznacza to, 偶e te same dzia艂ania b臋d膮 musia艂y zosta膰 podj臋te w przypadku ka偶dej innej przegl膮darki u偶ywanej na tym samym lub innym urz膮dzeniu.

Profilowanie

Przy u偶yciu technologii plik贸w cookies, kt贸ra jest stosowana na naszej stronie internetowej mo偶liwe jest poznawanie preferencji u偶ytkownik贸w. Analiza zachowa艅 pozwala nam na zrozumienie zwyczaj贸w i oczekiwa艅 u偶ytkownik贸w oraz dostosowanie si臋 do ich zainteresowa艅. Dzi臋ki tej technologii mo偶emy zaprezentowa膰 u偶ytkownikowi reklam臋 dopasowan膮 do niego oraz spo艣r贸d dost臋pnych ofert przedstawia膰 takie produkty, kt贸re najlepiej b臋d膮 odpowiada艂y jego potrzebom.

Rezygnacja przez u偶ytkownika z plik贸w cookies pozwalaj膮cych na wy艣wietlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowa艅 nie oznacza, 偶e nie b臋dzie on otrzymywa艂 偶adnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron 鈥 w takiej sytuacji w dalszym ci膮gu u偶ytkownik b臋dzie otrzymywa艂 tak膮 sam膮 ilo艣膰 reklam, ale niemaj膮cych zwi膮zku z jego dotychczasow膮 aktywno艣ci膮.

Dost臋p do informacji dotycz膮cych aktywno艣ci u偶ytkownik贸w w Internecie z wykorzystaniem plik贸w cookies pozwoli nam r贸wnie偶 na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mog膮 by膰 przechowywane po zako艅czeniu sesji przegl膮darki co pozwala na przyk艂ad na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin u偶ytkownika.

Retargeting

W oparciu o pliki cookies mamy mo偶liwo艣膰 docierania z przekazem reklamowym do u偶ytkownik贸w, kt贸rzy ju偶 wcze艣niej odwiedzili nasz膮 stron臋 internetow膮. Zdajemy sobie spraw臋, 偶e bardziej atrakcyjne i praktyczne dla u偶ytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiada艂 jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcze艣niejszego zachowania, w oparciu o technologi臋 cookies. Dlatego jeste艣my zainteresowani pod膮偶aniem tre艣ci reklamowych za u偶ytkownikiem korzystaj膮cym z r贸偶nych stron internetowych w celu dostarczenia tre艣ci reklamowych dostosowanych do jego wcze艣niejszej aktywno艣ci internetowej.

艢rodki bezpiecze艅stwa i ochrona Twoich danych

Sklep internetowy dok艂ada wszelkich mo偶liwych stara艅, aby zabezpieczy膰 Pa艅stwa dane i ochroni膰 je przed dzia艂aniami os贸b trzecich. Stosujemy wszelkie niezb臋dne zabezpieczenia serwer贸w, po艂膮cze艅 i Witryny w celu ochrony Pa艅stwa danych. Wszystkie po艂膮czenia zwi膮zane z wykonywaniem przez Pa艅stwa p艂atno艣ci elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, b臋d膮 nast臋powa膰 za po艣rednictwem bezpiecznego szyfrowanego po艂膮czenia.

Dane osobowe Klienta s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej r贸wnie偶: 鈥濺ODO鈥) oraz innymi aktualnie obowi膮zuj膮cymi, tj. przez ca艂y okres przetwarzania okre艣lonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczaj膮 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: 鈥濪anymi Osobowymi鈥). Mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej.

Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos贸b przejrzysty dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮;

- zbierane w konkretnych, wyra藕nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos贸b niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych s膮 przetwarzane;

- prawid艂owe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przechowywane w formie umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przez okres nie d艂u偶szy, ni偶 jest to niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych dane te s膮 przetwarzane;

- przetwarzane w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo Danych Osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych.

Jak wskazano na wst臋pie, zdaj膮c sobie spraw臋 z tego jak wa偶na jest prywatno艣膰 Klient贸w, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzaj膮ce Sklep Internetowy, ale r贸wnie偶 Klient贸w, kt贸rzy udost臋pnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kana艂贸w komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub wsp贸艂oznaczonych mark膮 Facebook (w tym poddomeny, wersje mi臋dzynarodowe, wid偶ety i wersje dla telefon贸w kom贸rkowych), kt贸rych zasady dzia艂ania oparte s膮 o regulacje udost臋pnione w szczeg贸lno艣ci pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej r贸wnie偶: 鈥濻erwis Facebook鈥), w tym za pomoc膮 funkcji Facebook Lead Ads maj膮cej na celu marketing bezpo艣redni w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udost臋pnione s膮 np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wp艂ywu na tre艣膰 regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotycz膮cych Danych Osobowych, aplikacji umo偶liwiaj膮cych prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkurs贸w.


Prosimy r贸wnie偶 zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e wszelkie podj臋te przez nas dzia艂ania mog膮 okaza膰 si臋 niewystarczaj膮ce, je偶eli sami nie zachowaj膮 Pa艅stwo zasad bezpiecze艅stwa. 


Jak d艂ugo zebrane informacje b臋d膮 przechowywane przez nas przechowywane?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowi膮zywania umowy zawartej z Klientem, a tak偶e 鈥 po jej zako艅czeniu 鈥 przez czas, w jakim mo偶liwe jest dochodzenie roszcze艅 w zwi膮zku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zako艅czenia wykonywania umowy. Ponadto, przechowujemy dane Klient贸w dla cel贸w podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zako艅czeniu roku, w kt贸rym mia艂o miejsce zdarzenie finansowe. Przechowuje Pa艅stwa dane osobowe dla cel贸w marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.


W razie, gdy zostanie zg艂oszone 偶膮danie usuni臋cia konta w sklepie mo偶emy przetwarza膰 Pa艅stwa dane w okresie niezb臋dnym do potwierdzenia wykonania naszych obowi膮zk贸w oraz dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami, kt贸re mog膮 by膰 kierowane przeciwko nam - jednak nie d艂u偶ej ni偶 10 lat od dnia przekazania nam przez Pa艅stwa danych. W takim przypadku Twoje dane zostan膮 zablokowane co oznacza zapewnienie, 偶e ograniczymy do nich dost臋p oraz inne dzia艂ania techniczne i organizacyjne. Dost臋p do okre艣lonych danych b臋dzie mia艂 jedynie nasz wewn臋trzny inspektor danych osobowych. Zablokowane dane mog膮 by膰 wykorzystywane wy艂膮cznie do zdefiniowanych wcze艣niej cel贸w (np. w razie kontroli podatkowej w celu przed艂o偶enia w urz臋dzie skarbowym).Jakie pliki 鈥濩ookies鈥 wykorzystujemy w naszym sklepie internetowym


Rodzaj

Opis

Czas wyga艣ni臋cia

PHPSESSID

Przechowuje unikalny identyfikator sesji

Po zamkni臋ciu przegl膮darki

Cookies_accepted

Przechowuje informacj臋 o akceptacji polityki cookies

365 dni

Currency

Przechwouje informacj臋 o obecnej walucie

1 miesi膮c

Language

Przechowuje informacj臋 o obecnie wybranym j臋zyku

1 miesi膮c

Greywizard

Przechowuje losowy ci膮g znak贸w na potrzeby tarczy ochronnej

1 godzina

cookies_accepted

Tworzone w momencie zapoznania si臋 z komunikatem o stosowaniu plik贸w cookie przez stron臋. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Os贸b Odwiedzaj膮cych, kt贸re ju偶 zapozna艂y si臋 z komunikatem.

365 dniInne strony internetowe

W ramach Witryny mog膮 pojawia膰 si臋 okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzia艂aj膮 niezale偶nie od Witryny i nie s膮 w 偶aden spos贸b nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mog膮 posiada膰 w艂asne polityki dotycz膮ce prywatno艣ci, z kt贸rymi zalecamy zapozna膰 si臋. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zasady post臋powania z danymi w ramach tych stron.


Pytania i zastrze偶enia

Pytania i zastrze偶enia dotycz膮ce niniejszej Polityki prywatno艣ci mog膮 by膰 przez Pa艅stwa zadane pod adresem: kontakt@savicki.pl

Koszyk (0)

Tw贸j koszyk jest pusty ...

... niestety, ale nie posiadasz jeszcze 偶adnych produkt贸w w koszyku.

Mo偶e czas to zmieni膰?

Schowek

Tw贸j schowek jest pusty ...

... niestety, ale nie posiadasz jeszcze 偶adnych produkt贸w w schowku.

Mo偶e czas to zmieni膰?

Ostatnio ogl膮dane

Nic ostatnio nie ogl膮da艂e艣 ...

... nie masz 偶adnych produkt贸w kt贸re ogl膮da艂e艣

Mo偶e czas to zmieni膰?